background
LILLE HEDDINGE FORSAMLINGSHUS
ARRANGEMENTER

BORGERMØDE  7 FEBRUAR  KL 19:00

 Torsdag d. 7 Februar 2019 kl.19.00 er der borgermøde i Lille Heddinge forsamlingshus med Flemming Pedersen fra Plan, Miljø og teknik, Stevns kommune. Mødet vedrører blandt andet vejstøj, ønsker om stilleveje, ny renovation og hvad der ellers er af spørgsmål. Skriv gerne hvad du har af spørgsmål, så vi har mulighed for et klart svar. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer, kaffe og kage ved arrangementet. 

Jeg skal gøre opmærksom på, at mødet ikke kun handler om Lille Heddinge men hele Stevns. Vi tænker at vores ny besøgscenter vil påvirke trafikken på vore veje.

Vi mangler cykelstier i og omkring Lille Heddinge, så vore børn kan komme sikkert i skole eller til vores nye og flotte hal.

Støjgener for beboere, opsætning af spejle hvor der er dårligt udsyn, stærekasser (automatisk fart ”fælder”) i stedet for vejbump og meget mere.

Kom endelig med forslag, så kommunens folk kan møde velforberedt op med svar.  TRYK HER

 

Tilmelding skal ske på MAIL eller telefon 20 99 03 57 efter kl.16.00, inden d. 1/2-2019

MVH Bestyrelsen. 

FÆLLESSPISNING       Fredag d.1 Marts kl.18.00

Fredag d.1 Marts kl.18.00 har vi fællesspisning. Menuen er vild(t), dyreragout med hvad dertil hører. Prisen for arrangementet er :

100,- kr. for medlemmer

125,- kr. for ikke medlemmer

50, - kr. for børn under 12 år.

ALLE er velkommen, tilmelding og betaling forud til mobil pay 20 99 03 57 senest d.20 Februar.

Der vil blive mulighed for at købe vin, øl og vand. Medbragte drikkevarer er forbudt!

Vi slutter aftenen af med kage, the og kaffe. (25,- kr.)

Glæder os til at se jer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen.  

GENERALFORSAMLING  19 Marts kl 19:00

 Der er spirende aktivitet i Lille Heddinge Forsamlingshus. I den forgangne periode har der været et antal arrangementer med fin deltagelse. Vi kan vist alle være enige om, at det meget gerne må fortsætte. TRYK

 ARBEJDSDAG   6 APRIL   KL 08:00

For alle interesserede som har lyst til at give en hånd med, til opfriskning af vores fælles rum, forsamlingshuset.Vi starter med morgenmad kl.08.00, derefter skal vægge og træværk males, måske skal der sættes troltex , hvis vi får midler dertil. Bortkørsel af gammelt skrammel, og meget mere. Kl.12.30 er der frokost derefter fortsætter vi hvor vi slap. ALLE kan være med!!! Er du forhindret er du ALTID velkommen til at give et bidrag til indkøb af materialer. Bidrag mobil Pay 2099 0357.

Tilmelding til formand@lilleheddingeforsamlingshus.dk eller mobil 2099 0357.

På forhånd tak

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg os på Facebook