background
LILLE HEDDINGE FORSAMLINGSHUS
Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING

Kære medlem af Lille Heddinge Forsamlingshus.

Da vores generalforsamling blev udsat i foråret, håber vi på

at kunne afholde den

Torsdag d.20 August kl.19.30.

Håber i møder op til kaffe og kage, måske endda tager

naboen med som også har interesse i forsamlingshusets

beståen. Vi har med pandemien mistet megen indkomst

dette år, så vi håber naturligvis på støtte fra jer.

 

Vi har virkelig arbejdet hårdt på forbedringer i året der er

gået og glæder os til at vise huset frem.

God sommer og på snarligt gensyn.

 

Dagsorden :


1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetæller

3. Formandsberetning

4. Kasserens beretning

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af suppleant


På valg;


Erlan (ønsker ikke genvalg) suppleant.

Jens (næstformand)

Finn (bestyrelsesmedlem)

Udtræder ;Erlan

 

Ikke på valg ;


Martin (bestyrelsesmedlem)

Anette (kasser)

Grethe (Suppleant)

Rikke (formand

 

7. Valg af bilagskontrollant

8. Fastsættelse af kontingent

9. Ændringer i vedtægter

10. Indkomne forslag

11. EVT.

 

Følg os på Facebook